WORKING COMMITTEE

 1. Mahendra V. Gandhi
  President
 2. Rohit M. Shah
  Vice.President
 3. Vinay T. Dhadda
  Hon.Secretary
 4. Rajen R. Parikh
  Hon.Secretary
 5. Surendra D. Dassani
  Hon.Treasurer
 6. Prakash N. Sanghvi
 7. Bharatkumar V. Shah
 8. Sachin A. Shah
 9. Jayesh H. Parekh
 10. Jayesh M. Shah
 11. Vinay R. Jain
 12. Chetankumar C. Shah
 13. Milan N. Doshi
 14. Ashwinkumar P. Shah
 15. Rohit K. Jogani
 1. Haresh R. Shah
 2. Jagdish B. Somani
 3. Arvind M. Shah
 4. Hasmukh L. Shah
 5. Lalitkumar S. Sheth
 6. Deepak C. Doshi
 7. Jayantilal M. Shah
 8. Vinod M. Sanghavi
 9. Arvind K. Shah
 10. Jayantilal S. Madhani
 11. Samir P. Jhaveri
 12. Nailesh M. Shah
 13. Ashok H. Gajera
 14. Jitendra V. Vohera
 15. Krishankumar R. Rathi
 16. Navinchandra L. Shah
 17. Shailesh J. Jogani
 18. Tarunkumar S. Jogani

Copyright 2017, All right reserved by MDMAindia.com

Powered by heerazhaveraat.com