MDMA MANAGEMENT

1906-12 (6 Year)

 • PresidentShri Manekchand Panachand Zaveri
 • Vice- President Shri Motilal Dahyalal Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Revashankar Jagjivan Zaveri

1913-17 (4 Year)

 • PresidentShri Motilal Dahyalal Zaveri
 • Vice- President Shri Chimanlal Raichand Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Revashankar Jagjivan Zaveri

1918-21 (3 Year)

 • PresidentShri Motilal Dahyalal Zaveri
 • Vice- President Shri Revashankar Jagjivan Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Mansukhlal Raujibhai Zaveri
  Shri Surajmal Lallubhai Zaveri

1922-23 (1 Year)

 • PresidentShri Motilal Dahyalal Zaveri
 • Vice- President Shri Revashankar Jagjivan Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Surajmal Lallubhai Zaveri

1923-24 (1 Year)

 • PresidentShri Revashankar Jagjivan Zaveri
 • Vice- President Shri Chunilal Zaverchand Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Surajmal Lallubhai Zaveri

1925-26 (1 Year)

 • PresidentShri Revashankar Jagjivan Zaveri
 • Vice- President Shri Dahyabhai Makanji Zaveri

1926-27 (1 Year)

 • PresidentShri Surajmal Lallubhai Zaveri
 • Vice- President Shri Dahyalal Makanji Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Lallubhai Jethalal Mehta
  Shri Mangaldas Motilal Zaveri

1927-28 (1 Year)

 • PresidentShri Surajmal Lallubhai Zaveri
  Shri Leharchand Nagindas Parikh
 • Vice- President Shri Dahyalal Makanji Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Lalbhai Jethalal Mehta
  Shri Mangaldas Motilal Zaveri

1928-29 (1 Year)

 • PresidentShri Laherchand Nagindas Parikh
 • Vice- President Shri Dahyalal Makanji Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Dahyalal Makanji Zaveri
  Shri Lalbhai Jethalal Mehta

1929-30 (1 Year)

 • PresidentShri Dahyalal Makanji Zaveri
 • Vice- President Shri Amrutlal Raichand Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Lalbhai Jethalal Mehta
  Shri Parmanand Kuvarji Kapadia

1930-31 (1 Year)

 • PresidentShri Dahyalal Makanji Zaveri
 • Vice- President Shri Kirtilal Manilal Mehta
 • Hon. Secretary Shri Lalbhai Jethalal Mehta
  Shri Parmanand Kuvarji Kapadia

1932-33 (1 Year)

 • PresidentShri Kirtilal Manilal Mehta
 • Vice- President Shri Manilal Amulakh Mehta
 • Hon. Secretary Shri Parmanand Kuvarji Kapadia
  Shri Jaychand Laxmichand Modi

1933-34 (1 Year)

 • PresidentShri Manilal Mohanlal Zaveri
 • Vice- President Shri Parmanand Kuvarji Kapadia
 • Hon. Secretary Shri Vadilal Kalidas Zaveri
  Shri Jaychand Laxmixchand Modi

1934-35 (1 Year)

 • PresidentShri Manilal Mohanlal Zaveri
 • Vice- President Shri Parmanand Kuvarji Kapadia
 • Hon. Secretary Shri Dahyalal Velchand Mehta
  Shri Vadilal Kalidas Zaveri

1935-36 (1 Year)

 • PresidentShri Manilal Mohanlal Zaveri
 • Vice- President Shri Parmanand Kuvarji Kapadia
 • Hon. Secretary Shri Ratilal Chimanlal Kothari

1936-37 (1 Year)

 • PresidentShri Bhogilal Leharchand Zaveri
 • Vice- President Shri Parmanand Kuvarji Kapadia
 • Hon. Secretary Shri Ratilal Chimanlal Kothari
  Shri Shantilal Durlabhji Zaveri

1937-38 (1 Year)

 • PresidentShri Bhogilal Leharchand Zaveri
 • Vice- President Shri Kirtilal Manilal Mehta
 • Hon. Secretary Shri Ratilal Chimanlal Kothari
  Shri Vadilal Kalidas Zaveri

1938-39 (1 Year)

 • PresidentShri Bhogilal Leharchand Zaveri
 • Vice- President Shri Bhogilal Leharchand Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Ratilal Chimanlal Kothari
  Shri Vadilal Kalidas Zaveri

1939-40 (1 Year)

 • PresidentShri Manilal Mohanlal Zaveri
 • Vice- President Shri Parmanand Kuvarji Kapadia
 • Hon. Secretary Shri Amichand Khemchand Shah
  Shri Tarachand L. Kothari

1941-42 (1 Year)

 • PresidentShri Amrutlal Virchand Jassani
 • Vice- President Shri Parmanand Kuvarji Kapadia
 • Hon. Secretary Shri Ratilal Chimanlal Kothari
  Shri Tarachand L. Kothari

1942-43 (1 Year)

 • PresidentShri Mangaldas Motilal Zaveri
 • Vice- President Shri Parmanand Kuvarji Kapadia
 • Hon. Secretary Shri Tarachand L. Kothari
  Shri Ratilal Chimanlal Kothari

1943-44 (1 Year)

 • PresidentShri Leharchand Nagindas Parikh
 • Vice- President Shri Kanayalal Bhabhutbhai Mehta
 • Hon. Secretary Shri Vadilal Kalidas Zaveri
  Shri Ramanlal Amrutlal Shah

1944-45 (1 Year)

 • PresidentShri Leharchand Nagindas Zaveri
 • Vice- President Shri Amrutlal Virchand Jassani
 • Hon. Secretary Shri Ratilal C. Kothari
  Shri Ramanlal Amrutlal Shah

1945-46 (1 Year)

 • PresidentShri Leharchand Nagindas Parikh
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Vadilal Kalidas Zaveri
  Shri Dinkarlal L. Kothari

1946-47 (1 Year)

 • PresidentShri Laherchand Nagindas Parikh
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Jayantilal Manilal Kothari
  Shri Dinkarlal L. Kothari

1947-48 (1 Year)

 • PresidentShri Laherchand Nagindas Parikh
 • Vice- President Shri Laherchand Nagindas Parikh
 • Hon. Secretary Shri Vadial Kalidas Zaveri
  Shri Dinkarlal L. Kothari

1948-49 (1 Year)

 • PresidentShri Amrutlal Veerchand Jassani
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Chandrakant Babubhai Zaveri
  Shri Ramanlal Amrutlal Shah

1949-50 (1 Year)

 • PresidentShri Amrutlal Veerchand Jassani
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Ramanlal Amrutlal Shah
  Shri Lallubhai Amichand Shah

1950-51 (1 Year)

 • PresidentShri Amrutlal Veerchand Jassani
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Ramanlal Amrutlal Shah
  Shri Lallubhai Amichand Shah

1951-52 (1 Year)

 • PresidentShri Manilal Mohanlal Zaveri
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Vadial K Zaveri
  Shri Jayantilal M. Kothari

1952-53 (1 Year)

 • PresidentShri Amrutlal Veerchand Jassani
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Jayantilal M. Kothari
  Shri Shantilal Vellabhai Zaveri

1953-54 (1 Year)

 • PresidentShri Manilal Mohanlal Zaveri
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Shantilal Vellabhai Zaveri
  Shri Jaysukhlal Dahyabhai Zaveri

1954-55 (1 Year)

 • PresidentShri Manilal Mohanlal Zaveri
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Jaysukhlal Dahyabhai Zaveri
  Shri Kantilal C. Bhandari

1955-56 (1 Year)

 • PresidentShri Ratilal C. Kothari
 • Vice- President Shri Jaysukhlal Dahyabhai Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Kantilal C. Bhandari
  Shri Vadial Kalidas Zaveri

1956-57 (1 Year)

 • PresidentShri Nathalal Dahyabhai Parikh
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Vadial Kalidas Zaveri
  Shri Chandrakant Babubhai Zaveri

1957-58 (1 Year)

 • PresidentShri Kantilal Dahyabhai Parikh
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri Vadial Kalidas Zaveri
  Shri Navinchandra Laxmichand Shah

1959-60 (1 Year)

 • PresidentShri Kantilal Dahyabhai Parikh
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri jayantilal Manilal Zaveri
  Shri Rasiklal Kalidas Mehta

1960-61 (1 Year)

 • PresidentShri Kantilal Dahyabhai Parikh
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri jayantilal Manilal Zaveri
  Shri Ratilal Kalidas Mehta

1961-62 (1 Year)

 • PresidentShri Kirtilal Dahyabhai Parikh
 • Vice- President Shri Ratilal C. Kothari
 • Hon. Secretary Shri jayantilal Manilal Zaveri
  Shri Rasiklal Kalidas Mehta

1962-63 (1 Year)

 • PresidentShri Kirtilal Dahyabhai Parikh
 • Vice- President Shri Chandrakant Babubhai Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Kalidas Mehta
  Shri Vadilal Kalidas Zaveri

1963-64 (1 Year)

 • PresidentShri Chandrakant Babubhai Zaveri
 • Vice- President Shri Ramniklal Bhogilal Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Kantilal Hiralal Shah
  Shri Mahendra G. Mehta

1964-65 (1 Year)

 • PresidentShri Ratilal Bechardas Jassani
 • Vice- President Shri Ramniklal Bhogilal Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Bhogilal Zaveri
  Shri Rasiklal Dalchharam Somani

1965-66 (1 Year)

 • PresidentShri Ratilal Bechardas Jassani
  Shri Ramniklal Bhogilal Zaveri
 • Vice- President Shri Chandrakant Babubhai Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Kalidas Mehta
  Shri Vadilal Kalidas Zaveri

1966-67 (1 Year)

 • PresidentShri Ratilal Bechardas Jassani
  Shri Kantilal Chhotalal Mehta
 • Vice- President Shri Ramniklal Bhogilal Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Vadial Kalidas Zaveri
  Shri Rasiklal Kalidas Zaveri

1967-68 (1 Year)

 • PresidentShri Shantilal Surajmal Mehta
 • Vice- President Shri Dalpatlal Chunilal Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Kalidas Mehta
  Shri Kanubhai Chunilal Zaveri

1968-69 (1 Year)

 • PresidentShri Shantilal Surajmal Mehta
 • Vice- President Shri Arunkumar Ramnikalal Mehta
 • Hon. Secretary Shri Kanubhai Chunilal Zaveri
  Shri Dineshchandra Kantilal Bhansali

1969-70 (1 Year)

 • PresidentShri Shantilal Surajmal Mehta
 • Vice- President Shri Rasiklal Kalidas Mehta
 • Hon. Secretary Shri Kanubhai Chunilal Zaveri
  Shri Rasiklal Bhogilal Zaveri

1970-71 (1 Year)

 • PresidentShri Rasiklal Kalidas Mehta
 • Vice- President Shri Arunkumar Ramnikalal Mehta
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Bhogilal Zaveri
  Shri Rasiklal Dalchharam Somani

1971-72 (1 Year)

 • PresidentShri Rasiklal Kalidas Mehta
 • Vice- President Shri Arunkumar Ramnikalal Mehta
 • Hon. Secretary Shri Kanubhai Chunilal Zaveri
  Shri Gunvantlal Amrutlal Shah

1972-74 (1 Year)

 • PresidentShri Rasiklal Kalidas Mehta
  Shri Arunkumar Ramnikalal Mehta
 • Vice- President Shri Arunkumar Ramnikalal Mehta
 • Hon. Secretary Shri Bagmal Mangaljibhai Mehta
 • Hon. Treasurer Shri Rasiklal Dalchharam Somani

1974-76 (2 Year)

 • PresidentShri Dineshchandra Kirtilal Bhansali
 • Vice- President Shri Jaysukhlal Dahyalal Zaveri
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Bhogilal Zaveri
  Shri Rasiklal Dalchharam Somani
 • Hon. Treasurer Shri Bagmal Mangaljibhai Mehta

1976-77 (1 Year)

 • PresidentShri Dineshchandra Kirtilal Bhansali
 • Vice- President Shri Popatlal Bhogilal Shah
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Dalcharam Somani
  Shri Pradeep Kumar Ramniklal Zaveri
 • Hon. Treasurer Shri Rasiklal Kalidas Mehta

1977-78 (1 Year)

 • PresidentShri Dineshchandra Kirtilal Bhansali
 • Vice- President Shri Popatlal Bhogilal Shah
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Dalcharam Somani
  Shri Praveenchandra Ratanchand Shah
 • Hon. Treasurer Shri Rasiklal Kalidas Mehta

1978-79 (1 Year)

 • PresidentShri Rasiklal Kalidas Mehta
 • Vice- President Shri Rasiklal Dalchharam Somani
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Bhogilal Zaveri
  Shri Praveenchandra Ratanchand Shah
 • Hon. Treasurer Shri Sevantilal Surajmal Doshi

1979-81 (2 Year)

 • PresidentShri Rasiklal Kalidas Mehta
 • Vice- President Shri Rasiklal Dalchharam Somani
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Bhogilal Zaveri
  Shri Praveenchandra Ratanchand Shah
 • Hon. Treasurer Shri Jagdishchandra Chimanlal Modi

1981-82 (1 Year)

 • PresidentShri Rasiklal Kalidas Mehta
 • Vice- President Shri Rasiklal Dalchharam Somani
 • Hon. Secretary Shri Rasiklal Bhogilal Zaveri
  Shri Rasiklal Laxmichand Zaveri
 • Hon. Treasurer Shri Jagdishchandra Chimanlal Modi
 

1982-83 (1 Year)

 • PresidentShri Dineshchandra Kirtilal Bhansali
  Shri BharatKumar Shantilal Shah
 • Vice- President Shri Navinchandra Laherchand Shah
 • Hon. Secretary Shri Navinchandra Laherchand Shah
 • Hon. Treasurer Shri Jagdishchandra Chimanlal Modi

1983-84 (1 Year)

 • PresidentShri Dineshchandra Kirtilal Bhansali
  Shri BharatKumar Shantilal Shah
 • Vice- President Shri Navinchandra Laherchand Shah
 • Hon. Secretary Shri Praveenchandra Ratanchand Shah
 • Hon. Treasurer Shri Sureshchandra Laxmichand Mehta
 

1984-87 (3 Year)

 • PresidentShri Dineshchandra Kirtilal Bhansali
 • Vice- President Shri BharatKumar Shantilal Shah
 • Hon. Secretary Shri Navinchandra Laherchand Shah
  Shri Jagdishchandra Chimanlal Modi
 • Hon. Treasurer Shri PravenKumar Keshavlal Shah

1987-90 (3 Year)

 • PresidentShri Dineshchandra Kirtilal Bhansali
 • Vice- President Shri BharatKumar Shantilal Shah
 • Hon. Secretary Shri Navinchandra Laherchand Shah
  Shri Jagdishchandra Chimanlal Modi
 • Hon. Treasurer Shri Praveenchandra Ratanchand Shah

1990-93 (3 Year)

 • PresidentShri BharatKumar Shantilal Shah
 • Vice- President Shri Navichandra Dalpatlal Mehta
 • Hon. Secretary Shri PravenKumar Keshavlal Shah
  Shri BharatKumar Vimalbhai Shah
  Shri Mukesh Babulal Shah
 • Hon. Treasurer Shri Navinchandra Laherchand Shah
  Shri Jasvantbhai Amrutlal Parikh

1993-96 (3 Year)

 • PresidentShri BharatKumar Shantilali Shah
 • Vice- President Shri Navichandra Dalpatlal Mehta
 • Hon. Secretary Shri Navinchandra Laherchand Shah
  Shri Mansukhlal Velchand Sanghvi
  Shri Mukesh Babulal Shah
 • Hon. Treasurer Shri Jasvantbhai Amrutlal Parikh
 

1996-99 (3 Year)

 • PresidentShri BharatKumar Shantilali Shah
 • Vice- President Shri Navichandra Dalpatlal Mehta
 • Hon. Secretary Shri Mukesh Babulal Shah
  Shri Mansukhlal Velchand Sanghvi
 • Hon. Treasurer Shri Jasvantbhai Amrutlal Parikh

1999-02 (3 Year)

 • PresidentShri Bharat Kumar Shantilali Shah
 • Vice- President Shri Navichandra Dalpatlal Mehta
 • Hon. Secretary Shri PravenKumar Keshavlal Shah
  Shri Mukesh Babulal Shah
 • Hon. Treasurer Shri Mukesh Babulal Shah

2002-05 (3 Year)

 • PresidentShri Navichandra Dalpatlal Mehta
 • Vice- President Shri Jasvantbhai Amrutlal Parikh
 • Hon. Secretary Shri PravenKumar Keshavlal Shah
  Shri Mukesh Babulal Shah
 • Hon. Treasurer Shri Mahendrabhai Vadilal Gandhi

2005-08 (3 Year)

 • PresidentShri Navichandra Dalpatlal Mehta
 • Vice- President Shri Jasvantbhai Amrutlal Parikh
 • Hon. Secretary Shri Prakash Laherchand Shah
  Shri Mahendrabhai Vadilal Gandhi
 • Hon. Treasurer Shri Mukesh Babulal Shah
  Shri Tanvir Choksi

Copyright 2017, All right reserved by MDMAindia.com

Powered by heerazhaveraat.com